Chính sách nhận xu của Sway

/mua 10k => Được tặng 1 xu