Chính sách vận chuyển

 

Sau khi Quý khách đã đặt hàng trên website/apps, hệ thống sẽ gửi email xác nhận thông tin đặt hàng kèm mã đơn hàng. Bộ phận Thương mại điện tử của chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ theo số điện thoại bạn cung cấp để xác minh đơn hàng, đồng thời thông báo về chi phí vận chuyển, thời gian bạn nhận được hàng, kèm theo các thông tin cần thiết khác.

Sau khi xác nhận đơn hàng ở bước trên và Quý khách đồng ý nhận hàng thì đơn hàng mới được coi là đặt hàng thành công.

Sau khi quá trình xác minh thành công, đơn hàng sẽ được giao đến Quý khách trong khoảng thời gian sau đây (Các đơn đặt hàng ngoài giờ hành chính sẽ tính thời gian bắt đầu từ sáng ngày làm việc tiếp theo)

Đơn hàng sẽ được đóng gói và tiến hành gửi về địa chỉ đặt mà khách hàng đã cung cấp theo hình thức vận chuyển tương ứng.

Các đơn hàng hoả tốc sẽ được giao trong ngày, tối đa 2 ngày làm việc

Các đơn giao nhanh sẽ được giao trong 2-5 ngày làm việc.

Khách hàng có thể theo dõi đơn hàng theo trạng thái trong mục Quản lý đơn hàng trên website/apps conduongdacsan.vn